نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین موسیقی برای فیلم کوندون ۱۹۹۷
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین موسیقی برای فیلم ساعات ۲۰۰۲
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین موسیقی برای فیلم یادداشت‌هایی درباره یک دردسر ۲۰۰۶
جایزه آنتونی آسکوئیت از جشنواره فیلم بفتا برای موسیقی فیلم ساعات ۲۰۰۲
نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی برای فیلم کوندون ۱۹۹۸
جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی برای فیلم نمایش ترومن ۱۹۹۹
نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی برای فیلم ساعات ۲۰۰۳منبع:
http://ahang-bikalam.blogsky.com